Projektowanie i wykonywanie wentylacji

Instalacje wentylacji
Projektowanie instalacji wentylacji

W trakcie ładowania ze wszystkich ogniw i baterii wtórnych zawierających wodne roztwory elektrolitów wydzielane są gazy. Jest to wynik elektrolizy wody pod wpływem prądu ładowania. W wyniku elektrolizy wody wytwarzany jest wodór i tlen. W przypadku wydzielania tych gazów do otoczenia istnieje możliwość powstania mieszanki wybuchowej, gdy objętościowe stężenie wodoru w powietrzu przekroczy wartość 4%.

Dlatego też wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu lub miejscu przeznaczonym do ładowania akumulatorów, której celem jest utrzymywanie stężenia wodoru poniżej progowej wartości 4%. Pomieszczenia przeznaczone do ładowania akumulatorów można uznać za niezagrożone eksplozją, jeżeli w wyniku wentylacji naturalnej lub wymuszonej stężenie wodoru utrzymywane jest poniżej w/w granicy bezpieczeństwa, co zapewniamy projektując je i wykonując zgodnie z obowiązującymi normami.